Waarom een kerk?  Misschien zegt u: “Ik ga niet naar de kerk omdat er te veel hypocrieten zijn.” Ja, dat klopt. En daarin ligt het probleem, want niemand is goed van hart. Niemand is goed genoeg om naar de hemel te gaan en niemand kan eerlijk zeggen dat hij zich aan de 10 geboden heeft gehouden, zo zegt de Bijbel “Er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één” (Rom. 3:10).
De kerk kan u niet redden, noch de belofte geven van het eeuwige leven. Weet u dat al?

Waar stelt u uw vertrouwen op? Uw sterk karakter? Uw stevige spieren? Uw goede gezondheid? Uw spaarboekje? Uw grote vriendenkring? Of uw volmaakte kerk of de leden daarin? Dat helpt niet, want God zegt dat wij allemaal gezondigd hebben, niemand is perfect. En nog erger is dat “het loon van onze zonde de dood is” (Rom. 6:23). Wij zijn allemaal schuldig aan het overtreden van Gods wet. Hoezo? Hebt u ooit gelogen? Hebt u ooit iets gestolen? Hebt u ooit Gods naam gebruikt als vloekwoord? Dit wordt godslastering genoemd. Hebt u ooit begerig naar het andere geslacht gekeken?

Als uw antwoord op deze vragen “ja” is, geeft u toe dat u een leugenaar, dief, godslasteraar en overspelige bent in uw hart, en u moet daarvoor verantwoording afleggen aan God op de dag des oordeels! Misschien zegt u: tja, maar ik ben toch een goed mens. Stel u voor dat u voor de rechter staat en u bent schuldig aan een aantal dingen. Zou een rechter u laten gaan omdat u beweert een goed mens te zijn? Nee toch? Dat heeft niets te maken met de reden waarom u daar bent. U hebt de wet overtreden en u moet bestraft worden. En plots komt iemand binnen, een totaal onbekende voor u, en zegt tegen de rechter, “ik wil zijn boete betalen.” Zou uw hart zich niet verheugen door die mooie woorden? Dit is precies wat Jezus voor u heeft gedaan aan het kruis. Hij is gestorven voor uw zonde, omdat u de boete niet kon betalen, want de straf voor zonde is de dood. Maar de Bijbel zegt ons dat God ‘genade’ schenkt. Genade is iets wat u krijgt, maar wat u niet verdient. Wij verdienden allemaal de hel, maar omwille van Gods genade krijgen wij vergiffenis van onze zonde. Wat moet u doen om vergiffenis van uw zonde te krijgen? U moet uw geloof stellen in Jezus Christus. Roep Zijn naam aan om redding. Vraag Hem om u te reinigen van uw zonde. Dank Hem dat Hij uw plaats heeft genomen en uw verdiende straf op zich nam aan het kruis, en dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de dood om ons het eeuwige leven te geven.

Op de dag des oordeels wordt u schuldig bevonden en de straf daarvoor is de hel, daarom hebt u een Redder nodig. Als u niet zeker bent van uw relatie met Jezus, lees dan Psalm 51, maak het tot uw persoonlijke gebed. Jezus zal u redden van de dood en de hel zoals Hij beloofd heeft.